Resolve "Update nginx ingress"

Maarten de Waard requested to merge 778-update-nginx-ingress into master

Closes #778 (closed)

Edited by Maarten de Waard

Merge request reports