Resolve "Update installation docs for flux2"

Merged Maarten de Waard requested to merge 794-update-installation-docs-for-flux2 into master

Closes #794 (closed)

Edited by Maarten de Waard

Merge request reports